Tối giản & Tinh gọn

Không có phương pháp nào mới, tối ưu tốt nhất những gì đang có.

>
Success message!
Warning message!
Error message!