THÔNG TIN TÀI KHOẢN

chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc Momo

logo vietcombank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank
  • Số TK: 0021000294140 
  • Chủ TK: MAI CAO DUONG
  • Chi nhánh: Hà Nội
  • Nội dung: Noidung + Tên + Sđt
logo techcombank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

  • Số TK: 19028809727011 
  • Chủ TK: MAI CAO DUONG
  • Chi nhánh: Hà Nội
  • Nội dung: Noidung + Tên + Sđt

Quét MOMO

Momo MCD

Sau khi Chuyển khoản bạn vui lòng gửi tin nhắn ngay cho Dương:

x
>
Success message!
Warning message!
Error message!