• Dương ACADEMY
All courses...
  • All courses...
  • Topics
  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • Phần mềm
  • Youtube
  • Access restrictions
  • Miễn Phí
  • Khóa học Trả phí

Bạn sẽ nắm được các kiến thức: Tổng quan về Facebook và xu thế Quảng cáo Facebook như thế nào Tự tạo Fanpage chuẩn Theo tiêu chí của Facebook và định hướng cho chạy Quảng cáo. Cách tạo tài khoản Chuẩn không vi phạm chính sách. Tự triển khai quảng cáo Facebook: Tạo chiến dịch,Tagert đối tượng chuẩn, tạo quảng cáo chuẩn: Khoa học và Tinh gọn.

Hướng dẫn 1 bài

1 lessons

Trung bình

Hướng dẫn 1 bài

1 lessons

Khó

Google Web Desinger cơ bản (Miễn phí) Dương đã chia sẻ đủ để bạn Thiết kế Banner quảng cáo Động HTML5. Tuy nhiên, Google Web Desginer (GWD) ở khóa học này, Dương sẽ chia sẻ cho các bạn về Phương pháp sử dụng Chuyên sâu - kết hợp cả cách dùng Hợp lý trong quảng cáo Google Ads.

Giáo trình

2 lessons

Khó

Khóa học Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Google Web Desginer thiết kế banner ảnh động. Giúp bạn làm chủ được Phần mềm miễn phí Thiết kế Banner HTML5 động này. Đây là Khóa học Miễn phí bạn chỉ cần Đăng ký> Đăng nhập vào học. Trong khóa học này và tất cả khóa học liên quan tới Google Web Designer Dương chỉ hướng dẫn Thiết kế banner phục vụ cho Quảng cáo Google Ads.

Video/Text

6 lessons

Dễ

Pen
>