• Dương ACADEMY
  • |
  • Google Web Desginer: Hướng dẫn Thiết kế Banner Động HTML5 cho người mới bắt đầu

Google Web Desginer: Hướng dẫn Thiết kế Banner Động HTML5 cho người mới bắt đầu

Miễn Phí

Video/Text

Video/Text

Phần mềm

0% Chưa Tham gia

Dễ

Google Web Desginer tạo banner động dễ dàng

MODULE 1

Banner Động HTML5 được Google chấp nhận: Google Webdesigner là phần mễm thiết kế Banner Miễn phí.

Tại sao Google Web Desginer là số 1 để tạo Banner Động cho Google Ads

3 lessons

Google Web Desginer là gì?

Google Web Designer là phần mềm do Google tạo ra và phát triển được viết tắt là GWD

Tại sao chạy quảng cáo Google Ads lại cần biết về GWD

Đúng vậy, nếu bạn là Newbie bắt đầu chạy quảng cáo chỉ đơn thuần chạy mạng tìm kiếm thì Không Cần quan tâm. Nhưng nếu bạn Chạy mạng Hiển thị đặc biệt là kết hợp Google Search với Remarketing thì không nên bỏ qua.

Lý Do dùng Google Web Desginer?

Lý do vì sao nên dùng Google Web Desginer?

Tải và Cài đặt

1 lessons

Hướng dẫn tải và Cài đặt phần mềm Google Web Desginer

Tải phần mềm Google Web Desginer trực tiếp từ trang chủ

Thực hành thiết kế Banner Google Ads

MODULE 2

Hướng dẫn thực hành có Phôi kèm sẵn

Làm quen giao diện, các chức năng chính

Tập trung các chức năng chính thường dùng để phục vụ chính Thiết kế Banner chạy Google Ads

Kích thước: Bắt buộc, Nên dùng Kích thước nào? Tại sao?

Không phải kích thước Banner nào Google Ads cũng chấp nhận. Danh sách kích thước bắt buộc theo quy định bạn cần biết để đủ điều kiện tải lên. Tuy nhiên, sẽ có các kích thước Phổ thông hiển thị Hầu hết trên các thiết bị và mọi trang Web đều dùng.

Chuẩn bị phôi: Làm chuẩn 1 lần là Đủ

Phôi bao gồm: Hình ảnh (Sản phẩm, Dịch vụ), Nội dung (text) cần chuẩn bị như thế nào để Đạt chuẩn của quảng cáo Google Ads?

Các bước Vào khóa học này

Làm theo hướng dẫn đơn giản

1.

Bước 1: Tất cả Khóa học đều cần phải có và Đăng nhập Tài khoản mới Học được

2.

Bước 2: Nếu bạn chưa có Tài khoản - hãy Đăng ký tại đây

3.

Bước 3: Đăng nhập vào Khóa học

4.

Bước 4: Bắt đầu khóa học này của bạn

Nội dung: Google Web Desginer: Hướng dẫn Thiết kế Banner Động HTML5 cho người mới bắt đầu

Tại sao Google Web Desginer là số 1 để tạo Banner Động cho Google Ads

Video lesson

Google Web Designer là phần mềm do Google tạo ra và phát triển được viết tắt là GWD

Text lesson

Đúng vậy, nếu bạn là Newbie bắt đầu chạy quảng cáo chỉ đơn thuần chạy mạng tìm kiếm thì Không Cần quan tâm. Nhưng nếu bạn Chạy mạng Hiển thị đặc biệt là kết hợp Google Search với Remarketing thì không nên bỏ qua.

Text lesson

Lý do vì sao nên dùng Google Web Desginer?

Tải và Cài đặt

Video lesson

Tải phần mềm Google Web Desginer trực tiếp từ trang chủ

Video lesson

Tập trung các chức năng chính thường dùng để phục vụ chính Thiết kế Banner chạy Google Ads

Video lesson

Không phải kích thước Banner nào Google Ads cũng chấp nhận. Danh sách kích thước bắt buộc theo quy định bạn cần biết để đủ điều kiện tải lên. Tuy nhiên, sẽ có các kích thước Phổ thông hiển thị Hầu hết trên các thiết bị và mọi trang Web đều dùng.

Video lesson

Phôi bao gồm: Hình ảnh (Sản phẩm, Dịch vụ), Nội dung (text) cần chuẩn bị như thế nào để Đạt chuẩn của quảng cáo Google Ads?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!