Cách 2: chuẩn bị phôi từ Canva

Kích hoạt Biểu tượng ÂM THANH để BẬT TIẾNG bạn nhé!

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Canva là lựa chọn phù hợp cho "tất cả" đặc biệt cho người Không chuyên. Bài này Dương hướng dẫn thao tác đơn giản nhất để tạo Phôi sản phẩm. Tách nền sản phẩm và chọn Background.

Update mới nhất: 07/06/2024

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!