Cần có những gì?

Kích hoạt Biểu tượng ÂM THANH để BẬT TIẾNG bạn nhé!

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Tối thiểu bạn cần có để học và thực hành khi chạy quảng cáo Google Ads:
- Website: trang website sản phẩm hoặc Landingpage
- Thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master hoặc ví Momo
- Trong thẻ có tối thiểu 200.000đ để thanh toán ban đầu.
- Địa chỉ email: để lập tài khoản Google Ads và các loại tài khoản liên quan. Nên xác định 1 Email hay dùng và dễ quản lý.
- Phôi ảnh: Logo, tông màu, ảnh Banner sản phẩm (nếu chưa có thì chuẩn bị sau - chưa cần gấp: có trước thì hơn).

Update mới nhất: 02/08/2023

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!