Cài đặt Google Ads trực tiếp lên Website

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Bài học này Dương chia sẻ cách Dán trực tiếp thẻ theo dõi Google Ads lên Website qua 2 bước.
Lưu ý: Bài học này Dài hơn so với các bài học khác vì Dương không muốn Tách riêng ra bởi Phần này quan trọng.
Nếu bạn là người Mới không nên bỏ qua hoặc tua nhé.
Dương chia sẻ cách dán lên Website tạo từ mã nguồn Wordpress, nếu bạn sử dụng mã nguồn khác - hãy liên hệ trực tiếp tới người Làm web để hỗ trợ hoặc nhắn tin riêng cho Dương.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!