Giao diện Google Ads: những mục bạn Cần biết

Dương tạo bài học này Để bạn làm quen với Vị trí Các đồ vật trong nhà Google Ads.
Giúp bạn làm chủ Giao diện để khi nào cần dùng tới Phụ kiện, Đồ dùng gì đáp ứng cho công việc bạn sẽ thao tác được nhanh chóng nhất có thể.

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!