Tư duy Animation

Kích hoạt Biểu tượng ÂM THANH để BẬT TIẾNG bạn nhé!

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Bạn hoàn thành 0% Khóa học này

Làm chủ, tối giản, truyền đạt "đủ ý, ấn tượng" nội dung trên Banner từ chuyển động từ các thành phần trên Banner: ảnh, logo, chữ, button.
Cụ thể hơn là tối giản, tập trung giao diện làm việc; cách kiểm soát keyframe đơn giản, phù hợp nhất.

Update mới nhất: 04/06/2023

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!