Đăng ký thành công

Chúc mừng bạn, để thuận lợi cho việc học và Dương hỗ trợ bạn tốt nhất. Bạn vui lòng hoàn thiện các bước dưới đây

cơ hội hợp tác online
Số người đã đăng ký 32 9 Thành công

1

Bước 1 - Kiểm tra Email

Dương đã gửi bạn Email theo địa chỉ bạn đăng ký để Xác nhận thông tin khoá học.

2

Bước 2 - Thanh toán

Thanh toán là việc xác nhận bạn nghiêm túc và thiện chí học cũng là cơ hội để Dương chuẩn bị Riêng cho bạn những kiến thức, lịch học tốt nhất cho bạn.

Cũng để bạn có quyền lợi chọn lựa lịch học, cách học trước người đặt sau.

3

Bước 3 - Thực chiến

Đúng vậy, sau khi bạn đã chuyển khoản, Dương sẽ chủ động liên hệ với bạn về lịch học, lộ trình khoá học dành riêng cho bạn.

Chúng ta bắt đầu Thực chiến.

>
Success message!
Warning message!
Error message!