Mai Cao Dương

Từ hãy bàn về Giá khoá học chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads trước khi Hiểu rõ về các hình thức khóa học. Vô duyên và thừa để hỏi Lý do tại sao đi học Chạy quảng cáo Google hay học chạy quảng cáo Facebook, Tiktok, Zalo? Tạm trả lời ngắn gọn: “Có Nhu Cầu học” mới tìm hiểu chứ, phải khôn bạn? Thế nhưng: 2021 học quảng cáo

0 Bình luận

Dương chọn Khóa học quảng cáo Google Ads, Facebook Ads như thế nào?