Tham gia Khóa học:

Đã có tài khoản, tại sao không vào học được?

Quyền truy cập vào khóa học:

  • Khóa học Miễn phí
  • Khóa học trả phí: được phân quyền cho khóa học bạn đã thanh toán thành công.

Ví dụ:

khóa học A  là khóa học trả phí bạn đã mua và thanh toán thành công - bạn đăng nhập vào học được. 

Khóa học B là khóa học trả phí - bạn chưa mua hoặc chưa thanh toán thành công. Bạn đã có tài khoản, Tuy nhiên bạn chỉ được quyền truy cập vào các khóa học Miễn phí và khóa học bạn đã từng mua (thanh toán thành công).

Dùng tài khoản trong lúc đặt mua có đăng nhập được vào khóa học không?

Được bạn nhé!

Email thanh toán và Email đăng nhập khóa học Phải là 1 - tức giống nhau.

  • Đối với các khóa học Trả phí: Bạn cần đăng nhập Email tài khoản Khóa học trùng với Email đã nhập lúc Thanh toán (đặt mua khóa học).
  • Đối với các khóa học Miễn phí bạn chỉ cần tạo tài khoản: bất cứ Email nào của bạn cũng được.

Tôi bị quên thông tin đăng nhập: quên mật khẩu, quên email đăng ký

  • Quên mật khẩu: vui lòng Nhấn vào Quên mật khẩu ở phần Đăng nhập > Điền Email bạn đã Tạo tài khoản > Kiểm tra Email > Đặt lại Mật khẩu > Đăng nhập bằng Mật khẩu đã đặt.

Trong trường hợp không thấy Đường link Đặt lại Mật khẩu ở hộp thư đến, vui lòng kiểm tra ở các Tab: Quảng cáo, Nội dung cập nhật hoặc Diễn đàn. Nếu không có, kiểm tra tại mục Spam Thư rác. Hãy đảm bảo bạn nhập đúng Email của bạn nhé!

  • Quên địa chỉ Emai: đối với các khóa học Miễn phí bạn có thể tạo tài khoản mới để đăng nhập học được ngay. Đối với khóa học Trả phí bạn đã mua: vui lòng kiểm tra trong mục Tìm kiếm ở từng email của bạn.

Gõ: Mai Cao Dương trong hộp tìm kiếm, sẽ hiển thị thông tin bạn đã Đăng ký Tài khoản, Đặt hàng, Thanh toán,.. từ Mai Cao Dương. Nếu bạn có nhiều email, hãy kiến nhẫn kiểm tra bạn nhé. Chúng ta gặp nhau ở khóa học.

1 Tài khoản dùng được 2 Email không? Thay đổi Email đăng nhập được không?

Không bạn ạ,

Cũng như bao nền tảng Online khác, tại hệ thống DuongAcademy mỗi Email là 1 Tài Khoản. Tức là:

  • Mỗi email bạn tạo được duy nhất 1 tài khoản. Bạn có bao nhiêu Email bạn tạo được Bấy nhiêu tài khoản - tuy nhiên mình nghĩ 1 là đủ: kiểm soát và tối ưu năng suất.
  • Thay đổi thông tin Email đăng nhập: hoàn toàn được. Bạn vào Tài khoản DuongAcademy để thay đổi Email hoặc thông tin khác: Tên, Mật khẩu,...
>
Success message!
Warning message!
Error message!