thực chiến: tinh gọn

doanh nghiệp Online 1 người

Tự tạo và phát triển doanh nghiệp Online: bán khóa học, kinh doanh Online vận hành duy nhất 1 mình.

khóa học thực chiến

  • Kinh nghiệm trên 5 năm từ công việc đã và đang làm
  • Hỗ trợ trong và sau khi học 1:1 trực tiếp
  • Tối giản và bền vững
Google Ads Thực chiến

Học Google Ads thực chiến bán hàng Online trên Website.
Đây là khóa học Online: làm theo video hướng dẫn.
Có hỗ trợ trực tiếp từ Dương

Bán khóa học Online

Hướng dẫn từng bước từ con số 0 bán khóa học Online: sản xuất khóa học, đăng khóa học lên website, Marketing thương hiệu cá nhân và bán khóa học Online.

Google Web Designer

Khóa học tập trung hướng dẫn cách dùng Google Web Designer tạo Banner chạy quảng cáo Google Ads.
Banner động HTML5 theo kích thước tùy chỉnh, Tạo Banner Reponsive quảng cáo GDN. Nâng cao cách tạo Banner Dynamic Remarketing. Hướng dẫn cơ bản từng bước tới nâng cao giúp bạn làm chủ tạo bất cứ Banner nào bạn muốn.

>
Success message!
Warning message!
Error message!